IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN.

Konflikty zbrojne, epidemie i inne przyczyny destabilizacji bezpieczeństwa lokalnego

Gorzów Wielkopolski, 18-19.04.2024 r.

Mimo wielkiej tragedii jaka dotknęła Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim staramy się pracować normalnie. Czekamy na państwa 18 i 19 kwietnia na ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczeństwo Narodowe Polski.

Cele konferencji

Prezentacja teoretycznych dociekań i praktycznych wyników badań z zakresu rzeczywistości bezpieczeństwa i jej kształtowania – identyfikacja, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń oraz niebezpieczeństw, współdziałanie, relacje lokalnych i regionalnych podmiotów właściwych w sprawie bezpieczeństwa, gospodarki i kultury.

Wymiana poglądów, doświadczeń i koncepcji w gronie teoretyków oraz praktyków bezpieczeństwa, przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, a także środowisk zawodowych uczestniczących w tworzeniu i kształtowaniu wielowymiarowej rzeczywistości bezpieczeństwa

Proponowane panele:
I) Środowisko bezpieczeństwa w teorii i praktyce;
II) Zróżnicowane aspekty rzeczywistości bezpieczeństwa – ekonomiczne, prawne, inne społeczne;
III) Wybrane aspekty działalności na rzecz bezpieczeństwa lokalnego;
IV) Wojskowe wsparcie społeczeństwa w sytuacji wystąpienia niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego;
V) Edukacja na rzecz bezpieczeństwa;
 

Patronat honorowy

Akademia Jakuba z Paradyża
JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska


Wojewoda Lubuski Marek Cebula

Wojewoda Lubuski


Organizatorzy

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP

Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarzadzania WAT
Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarzadzania WAT

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzów Wielkopolskim
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzów Wielkopolskim

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej

Udział w konferencji

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 1 kwietnia 2024 r. za pomocą poniższego formularza.

Zgłoszenie powinno zawierać dane autora, afiliację, tytuł wystąpienia i abstrakt (do 1500 znaków ze spacjami).

Koszt udziału w konferencji (kontakt bezpośredni - I dzień) wynosi 500 złotych (obejmuje wyżywienie podczas konferencji, kolację). Nocleg we własnym zakresie.
Czynny udział w konferencji on-line (wygłoszenie referatu) 100 złotych, udział w konferencji on-line bezpłatny.

Istnieje możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej (20 pkt).

Opłatę należy uiścić na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Santander Bank Polska nr rachunku 13150014161214100107300000, w tytule: "Bezpieczeństwo".

Komitet naukowy

  Przewodniczący:

 • dr hab. Marian Lutostański, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
   

  Członkowie:

 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. dr hab. Janusz Faryś, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja
 • prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska
 • prof. dr hab. Romuald Kalinowski, Uniwersytet w Siedlcach
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. dr hab. Irena Machaj, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Zenon Trejnis, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • ks. dr hab. Sławomir Bylina, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • dr hab. Adam Czabański, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr hab. Danuta Kaźmieczak, prof. Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Kazimierz Kraj, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr hab. Beata A. Orłowska, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr hab. Nina Stępnicka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. Akademii Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Waldemar Kawka, Lotnicza Akademia Wojskowa
 • dr hab. Janusz Ropski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Hopej-Tomaszycka, prof. Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 • dr Monika Kamper-Kubańska, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
 • gen. broni w st. sp. dr Marek Ziemowit Tomaszycki, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 • gen. bryg. dr Rafał Miernik, dowódca 19 LBZ im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
 • dr Anna Chabasińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr inż. Marek Chmielecki, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • dr Rafał Chrupek, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Maciej Górny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Łukasz Przybyło, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Juliusz Sikorski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Sylwia Walasik, Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Komitet organizacyjny

  Przewodnicząca:

 • dr Anna Chabasińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża, kontakt: annaadamk@wp.pl
   

  Członkowie:

 • dr Rafał Chrupek, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Waldemar Kaak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr inż. Marek Kannchen, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • gen. bryg. dr Rafał Miernik, dowódca 19 LBZ im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
 • dr Łukasz Przybyło, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Juliusz Sikorski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Andrzej Skwarski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • mgr Dariusz Maciejewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Program

Program konferencji strona 1
Program konferencji strona 2
Program konferencji strona 3
Program konferencji strona 4
Program konferencji strona 5
Program konferencji strona 6
Program konferencji strona 7

Miejsce konferencji

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Aula im. prof. Stanisława Kirkora ul. Chopina 52, bud. 5
Tryb konferencji: hybrydowy.